24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

     

24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi ger eken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

   

             

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, beyan edilen söz konusu vergilerin 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

                

Söz konusu Sirkülere aşağıda yer verilmiştir.

     

T.C.

 MALİYE BAKANLIĞI

 Gelir İdaresi Başkanlığı

 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/87

Konusu: 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 23/11/2016

Sayısı: VUK-87 / 2016-8

1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Kasım 2016 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 
 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi