Hizmetlerimiz

                                                                                                                                                                        

Günümüz dünyasında hızlı ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi herkes tarafından kabul edilir,işte bu noktada kurumların gerek mali,gerek sosyal güvenlik ve gerekse hukuk konularında profesyonel hizmet almaları kurumları amaç ve hedeflerine ulaştırmada,performans ve verimliliklerine katkı sağlamakta gelecek için doğru yönlendirilerek ideal kararlar almaya yardımcı olacaktır.Bu çerçeve içerisinde sosyal sorumluluk bilinci ile Mali Eksen hizmet vermektedir.  

     

Danışmanlık

 • Şirketler Hukuku danışmanlığı
 • Kuruluş İşlemleri
 • Vergi Uyuşmazlığı Danışmanlığı
 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi danışmanlığı
 • Finansal Konularda vergi Danışmanlığı
 • Mali Hukuk Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
 • Şirket Birleşme Satış ve Satın alma Danışmanlığı
 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

     

 Vergi

 • Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
 • Şirket kurma, satın alma, devir, birleşme ve bölünmeleri
 • Genel Kurul- Hisse Devri, Adres ve Müdür Değişikliği…
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
 • Uzlaşma
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu Finansal tabloların hazırlanması
 • Muhtelif hususlarda ( iade/mahsup…)  hizmetler
 • Sektörel Vergi Çözüm hizmetleri
 • KDV Yükümlülükleri Hizmetleri
 • Kurumlar vergisi-gelir vergisi …v.s Beyannamelerin hazırlanması
 • 3568 Sayılı Meslek Mevzuatı çerçevesindeki tüm Hizmetler  

       

 Sosyal Güvenlik 

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri
 • İşçi-İşveren Yükümlülükleri
 • İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Destek Hizmetleri
 • Şirket taahüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamaları
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulamalar
 • Tüm İş Sözleşmeleri hizmetleri
 • Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması
 • İş Kazaları
 • İşsizlik Sigortası
 •  Sigortalı  Hizmetleri
 •  İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamaların da  yükümlülükler

       

 Bağımsız Denetim 

Firmaların hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının doğruluğunun, güvenirliğinin, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflar olan Yöneticiler,Ortaklar, Yatırımcılar, Kredi veren kişi ve kurumlar,devlet ve halk' a bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması  aşamalarından oluşan hizmetimizdir.  

 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi