2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

Sirküler 2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. 9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur. Söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerde...

2019/015 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirküler 2019/015 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Söz konus...

2019/013 Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Sirküler 2019/013 Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkınd...

2019/012 Yeni Yılda Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

Sirküler 2019/012 Yeni Yılda Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri  31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kağıtlar) ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan ...

2019/011 Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

2019/011 Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

     Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik ver...

2019/009 Yeni Yıl Uygulanacak Harç Tutarları Yayımlandı.

Yeni Yıl Uygulanacak Harç Tutarları Yayımlandı. 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir. Yeni harç tutarlarına ilişkin tebliğ aşağıda sunulmuştur. 31 Aral...

2019/008 Yeni Yılda Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

Yeni Yılda Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (K...

2019/007 Yeni Yılın Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

Yeni Yıl Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü ...