e-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarih Olarak Düzenlenmesi

e-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarih Olarak Düzenlenmesi Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapılan mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230. maddesinde belirtilmiştir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için…

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listed…

e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez

e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez Bilindiği üzere 509 seri numaralı VUK Genel Tebliği hükümlerine göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil …

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü ma…

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. Kararda, 01 Ocak 2020 &ndas…

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi. 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin 1839 Sayılı Karar yayımlandı. Buna göre, 2020 yılında (I), (II) ve (IV) sayıl…