Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.   "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu sirkülerimizde vergi uygulamalarında yapılması öngörülen d...

İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

  İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.   25 Temmuz 2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de izaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Hatırlanacağı üzere, 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun...

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma s...

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

​ Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2017 tarihli ve 88 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2016 / 4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyan süresi 17/02/2017 tarihine uzatıldı. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dön...

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği  9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, sigorta prim desteğ...