2019/025 Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme

2019/025 SİRKÜLER Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi…

2019/024 İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR İÇİN KDV UYGULAMASI

2019/025 SİRKÜLER  İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR İÇİN KDV UYGULAMASI  22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, KDV oranları;&…

2019/023 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

2019/023 SİRKÜLER Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22 Mart 2019 tarihli ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamele…

2019/021 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj

    2019/021 SİRKÜLER İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödeme…

2019/020 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

2019/020 SİRKÜLER Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2018 yılında uygulanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündelik tutarlarının 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir. Karar gereği, yurtdışı gündelikler için uygul…

2019/018 Plastik Poşet Beyanı

Sirküler 2019/018  Plastik Poşet Beyanı Plastik poşetlerin satışı, ücretlendirilmesi, beyanı, izlenmesi, kontrolü ve denetimi hususlarını içeren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerle ilgili ge…

2019/017 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik

       Sirküler 2019/017 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.       Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir. A) 1 No.lu KD…

2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

Sirküler 2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. 9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur. Söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerden …