2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığından: 2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ   (05 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının ta...

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi Maliye Bakanlığı 04.01.2018 tarihli ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelge ile 01/01/2018 – 30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Dönem 01.01.2018 – 30.06.2018 Aylık Katsayısı ...

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığından: 2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)   Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücr...