Adım Adım Vergi İncelemesi

Adım Adım Vergi İncelemesi

Adım Adım Vergi İncelemesi I- GİRİŞ Hepimizin bildiği ve tahmin ettiği üzere mükelleflerin Mali İdare ile muhatap olduğu en stresli dönemler vergi incelemelerine tabi tutuldukları dönemlerdir. Bunun bilincinde olan idare ise son yıllarda incelemelerin şeffaflaştırılması adına mükellef lehine olacak şekilde ciddi adımlar atmıştır. Ancak …

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi I- GİRİŞ İflasın ertelenmesi temel olarak, borca batık durumu gerçekleşen sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi kapsamında, mahkeme tarafından atanacak bir kayyım gözetiminde ve belli bir süre içerisinde, mali durumlarını düzelterek iflastan kurtulmaları için öngörülen hukuki bi…

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi uyarınca “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla, Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava …

Tahsil zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı       Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usul Kanunu’nda, tahsil zamanaşımı ise Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Ceza davası ile ilgili zamanaşımı s…

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler      İşçinin iş görme edimini işverenin ücret edimini yerine getirmesi karşılıklı koşullarına bağlı olarak yürüyen iş ilişkisinin sona ermesini ifade eden fesih olayı ardından ibranameyi doğuruyor doğal olarak. İşçi kıdem tazminatına müstehak olsun veya olmasın kullanılmamış yıl…

Yenileme Fonu Uygulaması

Yenileme Fonu Uygulaması

Yenileme Fonu Uygulaması       Yenileme fonu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiş ve amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması veya hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesi…

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi        İş sözleşmesinin akdedilmesi ile hem işveren hem de işçi temel bazı hak ve yükümlülükler altına girmektedirler. Bu hak ve yükümlülüklerden birisi de işçinin belirlenen işi  devamsızlık yapmaksızın  yerine getirmesidir. &nb…