Sözleşmelerin Damga Vergisini Kim Öder? Ne Zaman Gider Yazılır?

Sözleşmelerin Damga Vergisini Kim Öder? Ne Zaman Gider Yazılır? Birden fazla kişi tarafından imzalanan kâğıtların damga vergisinin ödenmesinden, imza edenlerin tamamı müteselsilen sorumludur. Bu önemli. Taraflar kendi aralarında verginin kim tarafından ödeneceğini belirleyebilirler. Bunu imzaladıkları sözleşmeye de koyabilirler. Ancak bu durum ve…

Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler

Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler Son çıkan 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle geçerli olan, Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin tüm detaylar …

Limited Şirketin Borcu Doğrudan Ortaklardan Tahsil Edilebilecek

Limited Şirketin Borcu Doğrudan Ortaklardan Tahsil Edilebilecek I- GİRİŞ Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için verilen muhtelif yargı kararları için içtihatların birleştirilmesine karar verildi. İçtihadı birleştirme kararı 20.06.…

Adım Adım Vergi İncelemesi

Adım Adım Vergi İncelemesi

Adım Adım Vergi İncelemesi I- GİRİŞ Hepimizin bildiği ve tahmin ettiği üzere mükelleflerin Mali İdare ile muhatap olduğu en stresli dönemler vergi incelemelerine tabi tutuldukları dönemlerdir. Bunun bilincinde olan idare ise son yıllarda incelemelerin şeffaflaştırılması adına mükellef lehine olacak şekilde ciddi adımlar atmıştır. Ancak …

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi I- GİRİŞ İflasın ertelenmesi temel olarak, borca batık durumu gerçekleşen sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi kapsamında, mahkeme tarafından atanacak bir kayyım gözetiminde ve belli bir süre içerisinde, mali durumlarını düzelterek iflastan kurtulmaları için öngörülen hukuki bi…

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları

Yılsonunda şüpheli alacak karşılıkları Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi uyarınca “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla, Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava …

Tahsil zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usul Kanunu’nda, tahsil zamanaşımı ise Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Ceza davası ile ilgili zamanaşımı süreleri ise Tür…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi