Defter-Beyan Sistemi

Defter-Beyan Sistemi 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 1) Defter-Beyan Sistemi hangi amaçla geliştirilmiştir? Bu sistem; Serbest meslek er...