ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   (03 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır)     DUYURU   (ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA)   5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararla...

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

  Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.   "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu sirkülerimizde vergi uygulamalarında yapılması ö...

İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

  İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.   25 Temmuz 2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de izaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Hatırlanacağı üzere, 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun...

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süres...