2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç, Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç, Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Duyuruda, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Buna göre, 2018 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.). 

Buna göre 2018 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2018 – 31.12.2018

2029,50 TL

15.221,40 TL

B- 2018 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

67,65 TL

2029,50 TL

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

1725,07

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Şubat

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

3450,14

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Mart

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

5175,21

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Nisan

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

6900,28

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Mayıs

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

8625,36

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Haziran

2029,5

284,13

20,3

258,77

15,4

10350,44

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Temmuz

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

12075,52

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Ağustos

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

13800,6

1450,91

152,21

1603,12

416,05

40,59

2486,14

Eylül

2029,5

284,13

20,3

295,05

15,4

15525,68

1414,63

152,21

1566,84

416,05

40,59

2486,14

Ekim

2029,5

284,13

20,3

345,01

15,4

17250,76

1364,66

152,21

1516,87

416,05

40,59

2486,14

Kasım

2029,5

284,13

20,3

345,02

15,4

18975,84

1364,65

152,21

1516,86

416,05

40,59

2486,14

Aralık

2029,5

284,13

20,3

345,01

15,4

20700,92

1364,66

152,21

1516,87

416,05

40,59

2486,14

TOPLAM

24354

3409,56

243,6

3400,18

184,8

20700,92

17115,88

1826,52

18942,4

4992,6

487,08

29833,68

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

1725,07

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Şubat

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

3450,14

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Mart

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

5175,21

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Nisan

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

6900,28

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Mayıs

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

8625,36

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Haziran

2029,5

284,13

20,3

258,77

15,4

10350,44

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Temmuz

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

12075,52

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Ağustos

2029,5

284,13

20,3

258,76

15,4

13800,6

1450,91

152,21

1603,12

314,57

40,59

2384,66

Eylül

2029,5

284,13

20,3

295,05

15,4

15525,68

1414,63

152,21

1566,84

314,57

40,59

2384,66

Ekim

2029,5

284,13

20,3

345,01

15,4

17250,76

1364,66

152,21

1516,87

314,57

40,59

2384,66

Kasım

2029,5

284,13

20,3

345,02

15,4

18975,84

1364,65

152,21

1516,86

314,57

40,59

2384,66

Aralık

2029,5

284,13

20,3

345,01

15,4

20700,92

1364,66

152,21

1516,87

314,57

40,59

2384,66

TOPLAM

24354

3409,56

243,6

3400,18

184,8

20700,92

17115,88

1826,52

18942,4

3774,84

487,08

28615,92

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2018 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2029,50 = 24.354 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

152,21

Evli, eşi çalışmıyor

182,66

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

205,49

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

228,32

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışıyor

152,21

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

175,05

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

197,88

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

228,32

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

243,54

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

258,76

Boşanmış

152,21

Boşanmış, 1 çocuklu

175,05

Boşanmış, 2 çocuklu

197,88

Boşanmış, 3 çocuklu

213,10

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1

30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30286 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Tarihi: 29/12/2017

Karar No: 2017/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2017 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2017 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında 67,65 (altmışyedilira altmışbeşkuruş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2018 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında 67,65 (altmışyedilira altmışbeşkuruş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN ASGARİ ÜCRET KARŞI OY GEREKÇESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu ile 2018 yılı için belirlediği asgari ücrete aşağıdaki gerekçelerle katılmamış ve muhalif kalmışlardır.

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlan ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur’ düzenlemesi yer almaktadır.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde ise ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin, gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret’ olarak asgari ücret tanımlanmaktadır.

Asgari ücret, çalışanların düşük ücretlere karşı korunmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yönelik önemli ve etkin bir sosyal politika aracıdır. İnsan temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm uluslararası sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi için “insan onuruna yaraşır” adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu kabul edilmektedir.

Komisyona sunulan raporlar ve verilen bilgilerde, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin olumlu seyrettiği, gayri safı yurtiçi hasıla gelişmesine bakıldığında düzenli bir artış olduğu, 2017 yılının üçüncü çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,1’lik büyüme gerçekleştiği görülmüştür. Ancak gerçekleştirilen ekonomik büyüme işçilere yansıtılmamış, işçiler yine fedakarlığa zorlanmıştır. Bu yaklaşım gittikçe artan gelir adaletsizliğinin çalışanlar aleyhine daha da bozulmasına neden olmaktadır.

İşçi temsilcileri, Komisyon çalışmalarının daha başlangıcında, mevcut asgari ücrete hedeflenen enflasyon ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak bir artışın yeterli olmayacağını, olumsuz yaşama şartlarını beklendiği ölçüde düzeltmeyeceğini, bu nedenle kabul edilemez olduğunu ifade etmişlerdir.

İşçi temsilcileri, “insan onuruna yakışır” bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle açıklamış ve talep etmiştir:

• Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır.

• İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutar olmalıdır.

• Belirleme yapılırken, işçinin ve ailesinin bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı ve hesaplamalarda TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri kullanılmalıdır.

• Perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan net harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde düzenlenmelidir.

• Asgari ücret, sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve bir yıllık belirlenmelidir.

• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalı, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmelidir.

• Asgari ücret teşviki, öncelikle sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır.

İşçi temsilcileri, asgari ücret çalışmaları sırasında bu ilkeleri savunmuş ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi ve kabul edilmesi için çaba göstermiştir.

Nitekim Asgari Ücret Tespit Komisyonunun verdiği görev doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir çalışanınwww.alomaliye.comgeçim şartlarını hesaplamıştır. Bu hesaplamada aile unsuru yoktur. Devletin resmi kurumunun Komisyona sunduğu hesaplamaya göre; 2017 Kasım ayı itibariyle ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarı net 1.893,90 TL’dir.

İşçi kesimi, TÜİK tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını talep etmiştir,

Yönetmeliğe göre, asgari ücret pazarlık ücreti değildir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücrettir.

Ancak işçi kesiminin bu talebi, Komisyonda görev yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından dikkate alınmamıştır. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmış ve düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir.

Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği daha da büyütmektedir. Kararlaştırılan asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların bir yansımasıdır. Devlet sosyal koruma görevini iktisaden zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır.

Asgari ücret artışını gerekçe yaparak, çalışanların işsizlik ve kayıt dışı istihdamla karşı karşıya bırakmanın doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır. Komisyonun işveren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen asgari ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerini karşılamamıştır. Bu durumun iş barışını ve sosyal barışı bozabileceği endişesi maalesef devam etmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından yukarıda sıraladığımız gerekçelerle katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi