2019/001 Yeni Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

  

    

   

    

SİRKÜLER 2019/001

Yeni Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2019 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

    

A- SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2019 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi               SGK Taban Ücreti                 SGK Tavan Ücreti TL

01.01.2019 – 31.12.2019                2.558,40 TL                            19.188,00 TL

    

B- 2019 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret                                           Brüt Günlük TL              Brüt Aylık TL

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019                   85,28 TL                      2.558,40 TL

     

İşverene Maliyeti:

BRÜT ÜCRET (AYLIK)                                           2.558,40

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)                                    358,18

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)            25,58

GELİR VERGİSİ MATRAHI                                    2.174,64

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ                               326,20

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ                                        191,88

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ                                   134,32

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)                                       19,42

NET ÜCRET                                                            2.020,90

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ           (% 15,5)*        396,55

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)           51,17

TOPLAM MALİYET                                                 3.006,12

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

     

C- 2019 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı : 12 X 2.558,40 TL = 30.700,8 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir.

(Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu         2019 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar                                                  191,88

Evli, eşi çalışmıyor                              230,26

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu             259,04

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu             287,82

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu             326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu             326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu             326,20

Evli, eşi çalışıyor                                 191,88

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu                220,66

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu                249,44

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu                287,82

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu                307,01

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu                326,20

Boşanmış                                            191,88

Boşanmış, 1 çocuklu                           175,05

Boşanmış, 2 çocuklu                           220,66

Boşanmış, 3 çocuklu                           249,44

(Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.)

Asgari  Ücret Tespit Komisyonu Kararı aşağıda sunulmuştur.

 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi