2019/003 Ocak-2019 Kdv Beyannamesinde Değişiklik

SİRKÜLER 2019/003

Ocak-2019 Kdv Beyannamesinde Değişiklik 

    

"1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102- Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru;

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102” - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır. 

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir." 

Yapılan duyurudan anlaşılacağı üzere  cari dönem İndirilecek KDV beyannamelerde yeni açılacak kodlara göre indirilecek KDV vergileri 3 ayrı satırda beyan edilecektir.

108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,

110 - İthalde Ödenen KDV

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi