2019/004 e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin uygulamalara geçme zorunluluğu planlanmasını gösterir karşılaştırmalı Tablo

SİRKÜLER 2019/004

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı Tablo 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi