2019/020 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

2019/020 SİRKÜLER

Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2018 yılında uygulanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündelik tutarlarının 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar gereği, yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları da değişmemiştir.
 

07.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 06.02.2019 tarih ve 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.

Karar ile 2018 yılında uygulanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın 2019 yılında da uygulanmasına devam kararı verilmiştir.

Dolayısıyla, 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen yurtdışı gündelikler ve yurt dışı gündelikleri için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmemiştir.

Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutarları ile ilgili konu hatırlatmak amacıyla aşağıda kısaca özetlenecektir.

1. Yasal Düzenlemeler

Harcırah Kanunu’nun;

  • 33. maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği,
  • 34. maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca belirleneceği,

hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini yukarıda da belirtilen 06.02.2019 tarih ve 714 sayılı Karar ile kullanmış, bu kararın eki Kararla, 2018 yılında uygulanan tutarların 2019 yılında da devamına karar vermiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.

Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen;

  • Gerçek yol giderlerinin tamamı,
  • Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı,

gelir vergisinden müstesnadır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, halen geçerli olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır.

2. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutar çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 döneminde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 61,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

3. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları

07.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir (Bu tutarlar aynı zamanda 2018 yılında uygulanan tutarlardır.)

Ülkeler/ Para Birimi

Tutar

ABD (ABD Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

NotSeyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.

4. KKTC’ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için belirlenen gündelik tutarı 161,15 TL’dir. 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 2019 yılında da bu tutar uygulanacaktır. Bu çerçevede 2019 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi