2019/025 Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme

2019/025 SİRKÜLER

Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme

7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin, münhasıran il sınırları içinde otobüsle yapmış olduğu toplu taşıma faaliyetinin KDV yönünden hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu mükelleflerden talep edenler, il sınırları içerisindeki taşıma faaliyetine ilişkin tahsil ettikleri KDV dâhil bedel üzerinden %1,5 oranında hesaplanacak KDV’yi, herhangi bir indirim yapmaksızın beyan edip ödeyeceklerdir. Hasılat esaslı vergilendirmeyi talep eden mükellefler, tahsil ettikleri bedellere ait KDV tutarını gelir olarak dikkate alacaktır. Faaliyetlerine ilişkin satın aldıkları (yakıt, lastik, yedek parça, bakım, onarım giderleri gibi) mal ve hizmetlere ödedikleri KDV ile hasılat esaslı vergilendirme dolayısıyla vergi dairesine ödedikleri %1,5 oranındaki KDV’yi ise işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır.

Hasılat esaslı vergileme kapsamına giren otobüs ibaresi, sürücü dâhil en az 18 oturma yerine sahip olan otobüs ruhsatını haiz araçları ifade etmektedir. Ayrıca gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemi ile tahsil eden otobüs işletmeleri (İstanbul’da Akbil ile seyahat edilen özel halk otobüsleri, Ankara’da beyaz renkli midibüsler gibi) uygulama kapsamına alınmış olup, elektronik ücret toplama sistemine dahil olmayan (Ankara’da para ile binilen mavi halk otobüsleri gibi) taşımacılar hasılat esaslı vergileme kapsamına girmemektedir.

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilemeden yararlanabilmeleri için, sadece yukarıda belirlenen şartlar dâhilinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapmaları gerekmektedir. Bu faaliyetinin yanı sıra kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükelleflerin hasılat esaslı vergilemeye tabi olması mümkün değildir.

Belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler bu uygulamadan yararlanmayacaktır.

KDV Kanunu’nun 7104 sayılı Kanun ile ihya edilen 38. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde hasılat esaslı vergileme uygulaması, Kararın yayımını izleyen ay başı olan 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Karara ulaşmak için Tıklayınız

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi