7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı.

    7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı.

2 Ekim 2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de “11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında 1/10/2018 tarihini kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi