BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN ÖLÇÜTLER YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

T.C. KAMU GÖZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU BASIN VE HALKLA ILISKILER MÜSAVIRLIGI

Sayi: 2016/1

21 Mart 2016

BASIN DUYURUSU

BAGIMSIZ DENETIMIN KAPSIMI GENISLIYOR

6102 sayili Türk Ticaret Kanununun getirdigi yeniliklerden birisi sirketlerin bagimsiz denetimi olup, bagimsiz denetime tabi olacak sirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmistir. Bakanlar Kurulu her yil bagimsiz denetime tabi olacak sirketleri belirlemektedir. Bakanlar Kurulu Kararinin hazirlik islemleri Kurumumuz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumu (KGK) tarafindan yürütülerek Bakanlar Kuruluna sunulmaktadir.

AB müktesebatina uyum saglamak üzere, bagimsiz denetim kapsaminin zaman içinde kademeli bir sekilde genisletilmektedir. 19 Mart 2016 günlü Resmi Gazetede yayinlanan Bakanlar Kurulu Karariyla bagimsiz denetime tabi olmaya iliskin kriterler asagiya çekilmek suretiyle 2016 yili için bagimsiz denetim kapsami genisletilmistir.

Denetime iliskin AB direktifinde aktif toplam, net satis hasilati ve çalisan sayisi olmak üzere 3 kriter belirlenmis olup, geçmis 2 yilda söz konusu 3 kriterden 2 sini saglayan sirketler bagimsiz denetime tabi olmaktadir.

Bu kapsamda; 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan Bakanlar Kurulu Karariyla

2016 yili için bu kriterler;

  • aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri,
  • net satis hasilati 80 milyon TL üzeri
  • çalisan sayisi 200 kisi ve üzeri

olarak belirlenmistir.

Dolayisiyla 2014 ve 2015 yillarinda söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini saglayan

sirketler 2016 yilinda bagimsiz denetime tabi olacaktir.

 Bagimsiz Denetim, Türkiye Denetim Standartlarina göre yapilmakta olup, söz konusu standartlar KGK tarafindan uluslararasi standartlarla uyumlu olarak olusturulmus ve Resmi Gazete de yayinlanarak yürürlüge konulmustur.

Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

               

GENEL  AÇIKLAMA

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayili Resmi Gazete’de 2016/8549 sayili “Bagimsiz Denetime Tabi Olacak Sirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar” yayimlandi.

Yeni yayimlanan  2016/8549 sayili Karar ile bagimsiz denetime tabi olacak sirketlerin belirlenmesinde dikkate alinan ölçütler asagidaki sekilde yeniden belirlenmistir.

                              

YAPILAN  DEGISIKLIKLER

1. 2012/4213 sayili Karar'in Bagimsiz denetime tabi olacak sirketler baslikli 3 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilerek, bu sartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde asan sirketler bagimsiz denetime tabi hale getirilmistir.

a) Aktif toplami 40 milyon ve üstü Türk Lirasi

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 80 milyon ve üstü Türk Lirasi

(Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 200 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

2. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 1. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarina, sendikalara, derneklere, vakiflara, kooperatiflere ve bunlarin üst kuruluslarina dogrudan veya dolayli olarak ait olan sirketlerden asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 30 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 40 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda da 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 125 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

3. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 2. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(Yurt çapinda günlük olarak gazete yayimlayan sirketlerden asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 40 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 60 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda da 75 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 175 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 175 ve üstü idi)

4. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 3. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi sirketler ile çagri merkezi sirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu ve 6102 sayili Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsaminda Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu denetimine tabi olan sirketlerden asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 30 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 60 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 200 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

5. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 4. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(20/2/2001 tarihli ve 4628 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayili Dogalgaz Piyasasi Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun uyarinca Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi sirketlerden (4046 sayili Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi tesebbüsleri hariç) asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 30 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 60 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 200 ve üstü ,

(Bir önceki Kararda 200 ve üstü idi)

6. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 6. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmis olan (gerekli ana sözlesme degisiklikleri ve benzeri prosedür islemleri henüz gerçeklestirilmemis olanlar dahil) istirak ve sirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduati ve Sigorta Fonunun istirakleri ile mülga 4389 sayili Bankalar Kanunu ve 5411 sayili Bankacilik Kanunu kapsaminda Fon tarafindan denetimi ve yönetimi devralinan sirketlerden asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 30 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 60 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 200 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

7. Ayni Karara ekli (II) sayili listenin 7. sirasinin (a) ve (b) bentleri asagidaki sekilde degistirilmistir.

(8/6/1984 tarihli ve 233 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname kapsaminda faaliyet gösteren kamu iktisadi tesebbüsleri ve bagli ortakliklari ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan sirketlerden asagidaki üç ölçütten en az ikisini saglayanlar.)

a) Aktif toplami 30 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

b) Yillik net satis hasilati 40 milyon ve üstü Türk Lirasi.

(Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirasi idi)

c) Çalisan sayisi 125 ve üstü 

(Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

Bu Karar 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmistir.

Diger taraftan, 2012/4213 sayili Kararin Uygulamaya iliskin esaslar baslikli 4 üncü maddesinde;

"Sirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sinirlarini art arda iki hesap döneminde asmalari durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bagimsiz denetime tabi olur. Bagimsiz denetime tabi sirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sinirlarin art arda iki hesap döneminde altinda kalmalari ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sinirlarinin yüzde yirmi veya daha fazla altinda kalmalari durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bagimsiz denetim kapsamindan çikarilir."

"Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sinirlarinin asilip asilmadiginin belirlenmesinde; sirketin aktif toplami ve yillik net satis hasilati bakimindan yürürlükteki mevzuat uyarinca hazirladiklari önceki yillara ait (son iki yildaki) finansal tablolar, çalisan sayisi bakimindan ise sirkette önceki yillardaki (son iki yildaki) ortalama çalisan sayisi esas alinir."

"Bagli ortakliklari ve istirakleri bulunan sirketler açisindan bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sinirlarinin asilip asilmadiginin belirlenmesinde; aktif toplami ve yillik net satis hasilati bakimindan ana ortaklik ve bagli ortakliga ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplami (varsa grup içi islemler yok edilir), çalisan sayisi bakimindan ise ana ortaklikta ve bagli ortaklikta önceki yillardaki (son iki yildaki) ortalama çalisan sayilarinin toplami dikkate alinir. Istirakler açisindan, söz konusu ölçütler istirakteki hisseleri oraninda dikkate alinir."

hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bagimsiz denetime 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle girilip girilmediginin tespitinde;

· Finansal tablolar açisindan 2014 ve 2015 finansal tablolari,

· Çalisan sayisi bakimindan ise 2014 ve 2015 yillarindaki ortalama çalisan sayisi

dikkate alinacaktir. 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi