Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik

Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik 

 

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10468 Sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

 

1) Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılanlar Hariç Olmak Üzere, L.P.G Tesliminde KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmaktadır. 

Bu Kararın 1 inci maddesi ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

 

Yeni eklenen sıra:

31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

Buna göre, L.P.G’nin, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere EPDK’den “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

 

2) Bazı Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan                                     

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

 

 

 

Diğerleri

1,210

1,7780

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi