e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez

e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez

Bilindiği üzere 509 seri numaralı VUK Genel Tebliği hükümlerine göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, eArşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

e-Arşiv faturaları mükellefler bizzat kendisi veya yetkilendirdiği çalışanı tarafından düzenlenir. Faturalar, GİB portalından mali mühür veya e-İmza olmaksızın mükelleflerin daha önce Vergi Dairesinden aldığı şifreleri ile sisteme girilmek sureti ile düzenlenecektir.

e-Arşiv fatura, GİB tarafından oto kontrol amaçlı olarak mükellefin GİB sistemine önceden bildirdiği cep telefonu ile yapılmaktadır. Faturanın düzenlenme aşamasında da bildirilen cep telefonuna şifre gönderilmektedir. Gelen bu onay şifresi ile işlemler tamamlanmaktadır.

e-Arşiv faturalar meslek mensuplarımızca düzenlenmemesi gerekir. Meslek mensupları müşterilerinin faturalarını düzenlemek den ziyade nasıl düzenleneceği konusunda bilgilendirmeleri gerekir.

e-Arşiv faturanın meslek mensuplarınca düzenlenmesi halinde yapılacak vergi incelemelerinde haklarında 213 sayılı VUK’nun da belirtilen cezai yaptırımlar ile karşılaşabilirler.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi