Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)" yayımlanmıştır.

Karar ile 5/9/2018 tarihinden bu yana %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5'e çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karar aşağıda sunulmuştur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi