Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi

Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi

         

02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçinAyrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)" yayımlanmıştır.

Karar ile 1/7/2019 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2'ye indirilmiştir.

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu karar için lütfen tıklayınız.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi