İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatıldı

İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatıldı

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de 2017/11174 sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile “18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların” ifadesi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 31/12/2018 tarihine kadar, İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenler ilgili maddede düzenlenen sigorta prim desteğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/11174 sayılı4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin UygulanmaSüresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi