Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihine Ertelendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihine Ertelendi.

Bilindiği üzere 01/6/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot çalışması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01/1/2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecekti.

Ancak 09/02/2020 tarihli 31034 sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesi  Genel  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde;

“(1)   Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması   kapsamında;   Kırşehir   ilindeki mükellefler/işverenler  için  1/6/2017 tarihinde,  Amasya,  Bartın  ve  Çankırı  illerindeki mükellefler/işverenler  için  1/1/2018 tarihinden  itibaren  başlamış  olan  bu  Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri  merkez  ve  ilçelerinde  bulunan mükellefler/işverenler  (281  Seri  No.lu  Gelir  Vergisi  Genel  Tebliğinde  belirtilen  bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın,Bursa,Çankırı, Eskişehir,Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim  Hizmet  Beyannamesi,Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve  Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya,  Bartın,  Bursa  Çankırı,  Eskişehir, Kırşehir ve   Konya illerinde   istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim  ve  hizmet  belgeleri  ise  elektronik  ortamda  (e-bildirge)  Kuruma  verilmeye  devam edilecektir.”

Hükümleri getirilmiştir.

Yapılan  tebliğ  değişikliği  ile,  Kırşehir  ilindeki  mükellef/işverenler  tarafından  1.6.2017 tarihinden, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellef/işverenler tarafından 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler  de  dahil  edilmiştir.  Yapılan  tebliğ  değişikliği  ile  tüm  Türkiye’  deki uygulamaya 1/3/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Buna göre Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri  merkez  ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler 2020/Ocak ve Şubat ayı bildirimlerini Muhtasar ve Prim  Hizmet  Beyannamesi  üzerinden,  diğer  illerdeki  işveren/mükellefler  ise  SGK bildirimlerini  e-bildirge  sistemi,  vergi bildirimlerini  ise  Muhtasar  Beyanname  üzerinden yapacaklardır. 2020/Mart   ayından başlamak   üzere tüm   Türkiye’   deki işverenler/Mükellefler  bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı kullanarak ulaşabilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi