ÖTV Oranlarının Kullanılmasında Bir Ölçüt Olan Otomobil Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir.

ÖTV Oranlarının Kullanılmasında Bir Ölçüt Olan Otomobil Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir.

24 Eylül 2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2016/9542 sayılı BKK ile binek otomobillere ilişkin ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak ayrıca belirlenmiştir.

Bu Karar ile ÖTV oranlarının kullanılmasında bir ölçüt olan otomobil fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Buna göre; ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

ESKİ MATRAH ARALIĞI

YENİ MATRAH ARALIĞI

Vergi Oranı (%)

87.03

Diğerleri

Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Diğerleri

Diğerleri

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Diğerleri

Diğerleri

160

Söz konusu Karar aşağıda  sunulmuştur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi