Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergi Beyannamelerinden Mahsubu

Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergi Beyannamelerinden Mahsubu

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDEN MAHSUBU 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. …

Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Değişiklik 6 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 6704 sayili Torba Kanunun 16 nci maddesiyle 4857 sayili Is Kanunu’nun Yillik ücretli iznin uygulanmasi baslikli 56 nci maddesinin üçüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. Yapilan degisiklikle, hak …