VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

     

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), VERBİS'e kayıt süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldığı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır.

Ayrıca, "Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 ve Sicile kayıt yaptırmaları için son tarih 30.09.2019 olarak belirlenmişti.

KVKK’nun 03.09.2019 tarih ve 2019/265 sayılı kararı 07.09.2019 tarih 30881 sayılı Resmi Gazete de yayınladı buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.

                                              

VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

    

VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması KVK Kurul Kararı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi