Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler

Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler

Son çıkan 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle geçerli olan, Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin tüm detaylar 2019/16 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlanmıştır.

1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde yüzde 45’i alınmak suretiyle belirlenecektir.

1/1/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında sigorta primine esas; günlük kazanç alt sınırı (85,28 TL), günlük kazanç üst sınırı (639,60 TL) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/8/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bir günlük borçlanma tutarının alt sınırı (38,38 TL), üst sınırı ise (287,82 TL) olarak uygulanacaktır.

Yurt dışı sürelerinin borçlandırılmasında, başvuru sahibince belirtilen gün sayısı, kuruma ibraz edilen ispatlayıcı belgede kayıtlı bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere belirlenecektir. Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak hesaplanacaktır.

Sigortalılık statüsünün tespiti

1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı süreleri 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Başka bir ifadeyle, 1/8/2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri talep tarihindeki en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/b kapsamında sonuçlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/b kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Başvurulacak kuruluş ve birimler

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılacaktır.

506 Sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmış olanların da 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılacak borçlanma talepleri kurumca sonuçlandırılacaktır.

Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, İsviçre prim transferi yapılmış sürelere ilişkin yapılacak borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurt dışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından, bunun haricindeki yurt dışı sürelerinin borçlanılmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen birimlerce yürütülecektir.

Başvuru sahiplerinin borçlanma işlemleri, "Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi" (Ek-1) veya "Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi"nde (Ek-2) belirttikleri adresleri dikkate alınmaksızın;

a) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

b) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan ildeki,

c) (a) ve (b) bentlerine göre adres tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen ildeki,

d) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezleri’nce (SGM) yürütülecektir.

                            

Kaynak: Resul Kurt - https://www.star.com.tr

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi