Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi.

          

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi.

  

25 Kasım 2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı BKK ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları ile binek otomobillere uygulanan ÖTV oranları 25/11/2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere değiştirildi. 

1) KDV Oranlarında Yapılan Değişikler 

Bilindiği üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmaktadır.  

Bu Kararın 2 nci maddesi ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirimiştir.

Buna göre;

  • Şal, eşarp, omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerlerine,

  • Kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerlerine,

  • Deri ve saya işlerinde,

  • İnsan veya hayvan sağlığına yönelik hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetlerde  

%8 KDV uygulanacaktır.

Yapılan değişiklikler:

(II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün;

a) 5 inci sırası; 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), 

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

b) 10 uncu sırası; 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,"

c) 21 inci sırası; 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

şeklinde değiştirilmiştir.

2) ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Bu Kararın 3 üncü maddesi ile binek otomobillere yönelik ÖTV oranlarının yer aldığı, ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Buna ilaveten, aynı Kararın 4 üncü maddesiyle; söz konusu ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı da dikkate alınarak ayrıca belirlenmiştir.

 

Eski Oran

Yeni Oran (25.11.2016 itibariyle)

 

 

 

Diğerleri

 

 

 

 

 

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

45

60

(40.000 TL'yi aşmayanlar için)

-

45

(40.000 TL'yi aşıp, 70.000 TL'yi aşmayanlar için)

-

50

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

 

 

      (100.000 TL'yi aşmayanlar için)

-

100

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

45

60

(50.000 TL'yi aşmayanlar için)

-

45

(50.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için)

-

50

Diğerleri

90

110

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

 

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

90

110

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL'yi aşmayanlar için %100

-

100

        Diğerleri

145

160

         Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

3

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

7

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

15

Söz konusu Karar için tıklayınız

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi