2019/020 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

2019/020 SİRKÜLER Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2018 yılında uygulanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündelik tutarlarının 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir. Karar gereği, yurtdışı gündelikler için uygul…

2019/018 Plastik Poşet Beyanı

Sirküler 2019/018 Plastik Poşet Beyanı Plastik poşetlerin satışı, ücretlendirilmesi, beyanı, izlenmesi, kontrolü ve denetimi hususlarını içeren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerle ilgili geri kazanım…

2019/017 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik

Sirküler 2019/017 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir. A) 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Deği…

2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

Sirküler 2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. 9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur. Söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerden …

2019/015 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirküler 2019/015 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Söz konusu Kanun ile …

2019/014 Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru

Sirküler 2019/014 Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru Bilindiği üzere, 6 Aralık 2018 tarihli "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca, elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan gerçek veya tüzel kişilerin, zorunluluğun başladığı 1.1.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT'ye başvurarak elektronik te…

2019/013 Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Sirküler 2019/013 Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da…

2019/012 Yeni Yılda Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

Sirküler 2019/012 Yeni Yılda Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kağıtlar) ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağı…

2019/011 Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

2019/011 Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

Yeni Yılda Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil…