Sözleşmelerin Damga Vergisini Kim Öder? Ne Zaman Gider Yazılır?

Sözleşmelerin Damga Vergisini Kim Öder? Ne Zaman Gider Yazılır? Birden fazla kişi tarafından imzalanan kâğıtların damga vergisinin ödenmesinden, imza edenlerin tamamı müteselsilen sorumludur. Bu önemli. Taraflar kendi aralarında verginin kim tarafından ödeneceğini belirleyebilirler. Bunu imzaladıkları sözleşmeye de koyabilirler. Ancak bu durum ve…

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Güncellendi.

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Güncellendi. Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının; a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine, b) Mükelleflerden gelen tal…

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), VERBİS'e kayıt süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldığı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başla…

Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler

Yurt Dışı Borçlanmasında Değişiklikler Son çıkan 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle geçerli olan, Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin tüm detaylar …

Turizm Payı Uygulaması Başlıyor

​Turizm Payı Uygulaması Başlıyor 15/07/2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede 7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN yayımlanmıştır. Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilere…

"Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" ile İlgili Duyuru

Defter Beyan Sistemi "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" ile İlgili Duyuru Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemi ile 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme …

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır. 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)" yayımlanmıştır. Karar ile 5/9/2018 tarihinden bu yana %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 1/7/2019 tarihinde…

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı pa…

Defterlerinin Kapanış Onayı

Defterlerin Kapanış Onayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi