Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı.

6 Aralık 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30617 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişki…

ÖTV Oranlarının Kullanılmasında Bir Ölçüt Olan Otomobil Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir.

ÖTV Oranlarının Kullanılmasında Bir Ölçüt Olan Otomobil Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir. 24 Eylül 2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkınd…

Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’, Gecikme Zammı %2 ye Çıkarıldı.

Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’, Gecikme Zammı %2 ye Çıkarıldı. 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)” yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile 21.10.2010 tarihinden bu yana yıllık %12 olarak uygulanan tecil faiz oranı 6/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %22 …

Geçerli KDV Tevkifat Oranları

27 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dah…

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişk…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi