Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’, Gecikme Zammı %2 ye Çıkarıldı.

Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’, Gecikme Zammı %2 ye Çıkarıldı. 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)” yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile 21.10.2010 tarihinden bu yana yıllık %12 olarak uygulanan tecil faiz oranı 6/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %22 …

Geçerli KDV Tevkifat Oranları

27 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dah…

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişk…

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete…

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimine ilişkin Tebliğ Yayımlandı.

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimine ilişkin Tebliğ Yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bu defa,…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi