Defter-Beyan Sistemi

Defter-Beyan Sistemi 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 1) Defter-Beyan Sistemi hangi amaçla geliştirilmiştir? Bu sistem; Serbest meslek erbabı, İşletm…

E-Fatura, E-Defter ve E-Arşive Geçmek Zorunda Olanlara Hatırlatmalar.

E-Fatura, E-Defter ve E-Arşive Geçmek Zorunda Olanlara Hatırlatmalar. Bu sirkülerimizde, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarına 1.1.2018 tarihinden itibaren geçme zorunluluğu bulunan mükelleflere ilişkin hatırlatmalar yapılmaktadır. 1) E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar …

7061 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

7061 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. Kamuoyunda Torba Kanun anılan ve çok sayıda vergi kanununda düzenleme yapan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle söz konusu Kanun, bazı …

2018 Yılı Defter Tasdikleri

2018 Yılı Defter Tasdikleri Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeler…

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme…

ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (03 Ekim 2017 Tarihinde SGK Tarafından Yayınlanmıştır) DUYURU (ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA) 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin, 2016 yıl…

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu sirkülerimizde vergi uygulamalarında yapılması öngörülen düzenlemel…