Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süres…

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2017 tarihli ve 88 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2016 / 4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyan süresi 17/02/2017 tarihine uzatıldı. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla …

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi I- GİRİŞ İflasın ertelenmesi temel olarak, borca batık durumu gerçekleşen sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi kapsamında, mahkeme tarafından atanacak bir kayyım gözetiminde ve belli bir süre içerisinde, mali durumlarını düzelterek iflastan kurtulmaları için öngörülen hukuk…

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği

Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, sigorta prim desteği ve geli…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayım…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi