Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına, ind…

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72 nci madde ile asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısının,günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; …

6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı. 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair…

Otomatik BES Uygulamasına Geçiş

Otomatik BES Uygulamasına Geçiş

Otomatik BES Uygulamasına Geçiş Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın duyurusu yayınlandı. Söz konusu duyuruda; işverenlerce yapılması gereken işlemler, işverenlerin sözleşme imzalayabileceği emeklilik şirketleri ve otomatik katılım sisteminde öngörüle…

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi. 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile 20/6/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu G…

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar ile; - 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi